rosyjski

100% ультразвуковой контроль сварного шва - удовлетворительно. Ультразвуковой контроль на расслоение концевых участков труб на длине не менее 40 км по всему периметру - удовлетворительно. Рентгенотелевизиоюwй контроль продольных швсв концевых участков труб на длине не менее 200 км - удовлетворительно. Магнитолюкинесцентиый контроль торцевой поверхности трубных концов - удовлетворительно. Остаточный магнетизм не более 0,002 Тл.

polski

100% ultradźwiękowa kontrola spoiny - zadowalająca. Kontrola ultradźwiękowa włączona rozwarstwienie końcowych odcinków rur na długości co najmniej 40 km na całym obwodzie - zadowalające.Kontrola RTG spoin wzdłużnych na końcach rur o długości co najmniej 200 km - zadowalające. Kontrola końca magnetolucinescencyjnego powierzchnia końców rur jest zadowalająca. Magnetyzm resztkowy nie jest większy niż 0,002 T.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.