rosyjski

доверенность во вложении 3 EX открываем на основе упаковочных и инвойсов по коду ТНВЭД 8477 5910. Ех пришлите на проверку, пожалуйста. Спецификацию используем только для белорусских таможенников Документы выдайте водителям Прошу не вносить корректировки в CMR, т.к. документ для банка по аккредитиву

polski

pełnomocnictwo w załączniku Otwieramy 3 EX na podstawie opakowania i faktur wg kodu TNVED 8477 5910. Prosimy o przesłanie Ex do weryfikacji. Używamy specyfikacji tylko dla białoruskich celników Wydawaj dokumenty kierowcom Proszę nie wprowadzać zmian w CMR, tk.dokument dla banku z akredytywy

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.