rosyjski

Добрый день Машина должна была открывать сегодня ех в Белостоке, но она не успевает туда доехать до запрета сегодня. Нам уже подготовили в Белостоке макет и он согласован с клиентом (высылаю в приложении). Документы для ЕХа во вложении. Выдайте все документы водителю, Проформу не нужно выдавать. В экспортной нужно в 44 графе указать номер проформы. Можно будет у Вас этой машинке оформиться?

polski

dobry dzień Samochód miał dziś otworzyć się w Białymstoku, ale nie ma czasu, aby tam dojechać przed dzisiejszym zakazem. Układ mamy już przygotowany w Białymstoku i jest on ustalany z klientem (przesyłam w załączniku). W załączeniu dokumenty dotyczące EXa.Wydawaj wszystkie dokumenty kierowcy, Proforma nie musi być wydawana. W eksporcie należy podać numer proforma w kolumnie 44. Czy ta maszyna będzie mogła nabrać kształtu?

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.