rosyjski

запросите, пожалуйста , в таможне , сможет ли она подтвердить и выдать нам сертификат происхождения ( будем делать у вас) , если груз немецкий и экспортную декларацию делали сами немцы. А не делали сертификат в Германии, тк стоимость его там -180 евро, а стоимость груза 739 евро. Решили делать сертификат в Польше.

polski

zapytaj w urzędzie celnym, czy może potwierdzić i wystawić nam świadectwo pochodzenia (zrobimy to z tobą), jeśli ładunek był niemiecki, a deklaracja eksportowa została złożona przez samych Niemców. I nie zrobili certyfikatu w Niemczech, ponieważ jego koszt to -180 euro, a koszt ładunku to 739 euro.Postanowiliśmy zrobić certyfikat w Polsce.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.